Üretim Tesisi

Tatami Minder İmalat Bölümü
Hammadde Kontrol Bölümü
Depo Paketleme Sevkiyat Bölümü